Prośba Dyrektora Szkoły do Rodziców

DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców o zorganizowanie opieki dla swoich dzieci od dnia 08.04.2019r. do odwołania. W okresie tym szkoła nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim uczniom z uwagi na strajk pracowników. W okresie strajku w szkole pracować będzie tylko Dyrekcja szkoły, więc opieka będzie w bardzo znacznym stopniu ograniczona. W związku z powyższym tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie prawidłowe zapewnienie opieki.